NEMOLAND WESTERPARK
Op het terrein van de
Roos Schooltuin , naast de Kinderboerderij - Overbrakerpad 2  - 1014 AZ Amsterdam
reageren  
routebeschrijving en ov   facebook 

Achter het Westerpark en de Westergasfabriek, tussen twee grote hekken, ligt het best bewaarde natuurgeheim van Amsterdam. Nemoland is een groene oase rond de poel de Braeck. In dit wonderlijke niemandsland heeft de natuur de regie overgenomen. Dit is sinds 2008 het natuur&wandelcentrum van de vereniging Nemo en bestaat uit het Buurttuinhuis, de buurtmoestuin Soelen en de wilde bostuin met de 'verhalenpoel'.    Meer informatielyer Nemoland Westerpark

NEMOLAND BLIJFT!
OVEREENSTEMMING TUSSEN SCHOOLTUINEN EN NEMO NA MEDIATION
De gemeente en Stichting Nemo waren verdeeld over huisvesting en gebruik van de buurtmoestuin op het terrein van de Roos Schooltuinen in het Westerpark. Per 1 mei 2021 was de huur van het buurttuinhuis van Nemo opgezegd, en de Schooltuinen wilde het gebruik van de buurtmoestuin beŽindigen. Na veel protesten heeft Jan Hoekema in opdracht van de gemeente Amsterdam met medewerking van stadsdeel West bemiddeld tussen Stichting Nemo en de schooltuinen. De gemeente wilde een oplossing die rekening hield met de belangen van beide partijen. Na een intensieve periode van onderzoek, gesprekken en bijeenkomsten ook met alle betrokken partijen is het volgende bereik begin mei 2021t: 

Stichting Nemo zal een nieuwe huurovereenkomst worden aangeboden met een looptijd van 5 jaar. Zij hoeft dus het gebouw met de bostuin op het terrein van de Roos Schooltuinen niet te ontruimen.  Wel moet Nemo de huidige buurtmoestuin opgeven. De Schooltuinen zal dit terrein gaan gebruiken voor de schooltuinlessen. Het lesgebouw van de Schooltuinen wordt uitgebreid met twee kantoorruimten waardoor het Nemogebouw niet meer nodig is als kantoor.

Tussen Schooltuinen, stadsdeel West en Nemo zullen nadere afspraken maken die uitgaan van goed nabuurschap, bijvoorbeeld over aan bebording, hekken, veiligheid etc. Uitgangspunt is functiescheiding tussen de Schooltuinen en Stichting Nemo, en voor stadsdeel West een optimale inzet van het gebied voor groenfuncties en wandelroutes. Voor Nemo betekent dit een groter draagvlak voor het ontwikkelen van buurtfuncties en meer mogelijkheden voor haar natuur- en wandelactiviteiten. Daarbij wordt door de tuinvrijwilligers rond het Nemohuis een kruidentuin aangelegd.

GEMEENTE AMSTERDAM WILDE NEMOLAND ONTRUIMEN

Sinds eind november 2020 werd Nemoland bedreigd met de opzegging van de huur en het omploegen van de buurtmoestuin. De Gemeente Amsterdam wilde Nemoland ontruimen. Met veel vrijwilligers is hier in 12 jaar een prachtig natuurparadijs gecreŽerd voor dieren, bijzondere planten, buurtbewoners en vooral kinderen, als aanvulling op het aanbod van de schooltuinen. Dat moest allemaal verdwijnen. Dit vertoonde een grote gelijkenis met het Ďopruimení van de Torteltuin in het boek Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt. Nemo riep net als Pluk vrienden, leden, buurtbewoners en vooral kinderen op om te protesteren tegen de dreigende ontruiming. Nemo mocht niet verdwijnen! En het hielp. Na veel protesten en acties heeft de gemeente toegezegd dat Nemoland mag blijven. Helaas gaat de moestuin wel verloren... Maar Nemo gaat een nieuwe moestuin opzetten rond het buurttuinhuis.

BEZWAARSCHRIFTEN EN PROTESTEN
      TEKEN DE PETITIE!
HOE KUN JE NEMOLAND STEUNEN
factsheet   -   plan kruidentuin
oproep/pitch van Mathilde
laatste update van Mathilde - AT5
oproep aan ex-wethouders
pers - bezwaarschrift aan stadsdeel - aan B&W
raadsadres  raadsvragen
interview met Mathilde   
protestbrieven   toekomstvisie Nemoland
actie 22-3-21 om ontruiming moestuin tegen te houden
     films over deze actie: 1 - 2 - film Knooppunt Westerpark
nieuwsbrief 26-3-21


FOTO'S
Buurttuinhuis
Bostuin en verhalenpoel
Buurtmoestuin
Natuurtheater en sprookjeswandelingen voor kinderen
Buurtfeesten, open dagen en evenementen
Schooltuinen en Nemo

FILMS
Alle films over Nemoland Westerpark

MEER INFORMATIE
Activiteiten van Nemoland (algemene info)

Pluk van de Petteflet redt de Torteltuin! (Annie M.G. Schmidt)
De groene hemel van Bert Ydema
('meester Bert' heeft 40 jaar gewoond in huis en bostuin van Nemo)
Project Verhalenpoel
Project Nemopoel van verhalen uit 2008.  motivatie en voorloper van dit project

Verhalen-evenementen en buurtfeesten georganiseerd door Nemo in Nemoland, het Westerpark en de Bretten 2005-2018
Geschiedenis van Groot Westerpark; serie artikelen en legenden over de geschiedenis van Nemoland, het Westerpark en de Bretten
Lusthof Soelen; prenten, gedichten en achtergrondinformatie over Lusthof Soelen dat in de 18e eeuw dichtbij Nemoland lag
Film (docudrama) over
Lusthof Soelen
Verhalen speurtocht voor kinderen in/rond Nemoland

Visie van Nemo op de toekomst van Groot Westerpark en de bijdrage van Nemo
Van Stirum TV 2015 over Nemoland Westerpark
Pitch van Mathilde over Nemoland Westerpark
Krantenartikelen over Nemo vanaf 1992
Artikelen uit de 'Staatskrant' (buurtkrant) over Nemo
Geschiedenisproject Bretten & stage-aanbod